Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu dot. dodatku osłonowego

03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która wchodzi w życie z 04.01.2022r.
Informujemy, że na terenie Gminy Krasnosielc obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, ul. Rynek 40.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:
osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kolejna edycja -Podprogram 2021

OUZ90qAAAAAElFTkSuQmCCOśrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie będzie realizował kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.
Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla osób zamieszkujących w Gminie Krasnosielc poprzez weryfikację kwalifikowalności osób zainteresowanych przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 listopada 2021r.
Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
-1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
-1161,60 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-osoby bezdomne;
-osoby niepełnosprawne;
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu pod numerem tel: 297175072

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022 

PODPROGRAM 2020 – efekty

OUZ90qAAAAAElFTkSuQmCC1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2021 – październik 2021.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
• skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (fasolka po bretońsku).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 349 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 28,45500 ton żywności; 2500 paczek żywnościowych;
5. W ramach Podprogramu 2020 dla 17 osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach działań towarzyszących przeprowadzono jeden rodzaj warsztatów edukacyjnych online:
• Warsztaty ekonomiczne – dwa spotkania dla 17 uczestników.

Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - terminy przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, że na podstawie wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i  w  domu” na lata 2019-2023 od 23  sierpnia 2021r o pomoc w formie dożywiania dzieci  w placówkach oświatowych, mogą ubiegać się rodziny – mieszkańcy gminy  Krasnosielc, którzy spełniają następujące warunki:                                                

  - dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, 

Wskazany powyżej dochód obliczany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o pomoc;
 • zaświadczenie o dochodach netto  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • rolnicy - nakaz płatniczy za rok 2021oraz informację  o  podleganiu ubezpieczeniu w KRUS ,
 • osoby  pracujące  dorywczo - oświadczenie pod odpowiedzialnością karną  o wysokości uzyskanego dochodu  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wniosek do pobrania poniżej lub w siedzibie tut. Ośrodka.

 

Informacja w sprawie zmian w realizacji wypłat świadczenia "Dobry start" (300+) od lipca 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 obsługą świadczenia Doby Start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Pracownicy ZUS zapewniają wsparcie  w założeniu  profilu na Platformie Usług  Elektronicznych ZUS oraz udzielają informacji dotyczących wypełniania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w placówkach ZUS, za pośrednictwem infolinii oraz w punktach mobilnych w innych instytucjach.

Ekspert z ZUS będzie pełnił dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnosielcu w dniu 28 lipca 2021 roku w godz. 9.00 - 14.00.  

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi świadczenia Dobry Start na nowych zasadach można się zapoznać klikając w  link:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2021-04-12 13:23

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Począwszy od 2021r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

WSPIERAJ SENIORA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Z usługi wsparcia można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnosielcu nr tel. 297175072.

WSPIERAJ SENIORA 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że realizuje program "WSPIERAJ SENIORA"

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Z usługi wsparcia można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnosielcu nr tel. 297175072.

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie 
  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 370 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej   z terenu województwa mazowieckiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 23,69000 ton żywności;

2000 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 65 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono dwa rodzaje warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – jedno spotkanie dla 33 uczestników
 • kulinarnych – jedno spotkanie dla 32 uczestników

Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu

Zarządzeniem Nr 9/2020  z dnia  30 września 2020 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wyznaczył Koordynatora do spraw  dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnosielcu jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu;
 • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu;
 • monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnosielcu
-
Pani Marzena Tupacz
adres do korespondencji: 06-212 Krasnosielc, ul Rynek 40
telefon: 297175072
e-mail: opskrasnosielc@post.pl

Wsparcie dla osób starszych, chorych, samotnych, mieszkających na terenie Gminy Krasnosielc

             Mieszkańcy, którzy nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich, którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu i zgłaszać swoje potrzeby dzwoniąc pod nr telefonu 297175072 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 14.00.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin i sąsiadów seniorów, aby w tym trudnym czasie w sposób szczególny otoczyli ich opieką i wsparciem zapewniając im  niezbędne produkty spożywcze oraz artykuły higieniczne.

 

Wniosek

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2020-08-20 14:28

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kolejna edycja -Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnosielcu  w ramach współpracy z  Bankiem Żywności  w Ciechanowie będzie  realizował  kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dla osób zamieszkujących w Gminie  Krasnosielc poprzez  weryfikację kwalifikowalności osób zainteresowanych przez pracowników socjalnych tutejszego  Ośrodka Pomocy  Społecznej od  1 sierpnia  2019r

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

-1402 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
-1056,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-osoby bezdomne;
-osoby niepełnosprawne;
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Efekty Podprogramu 2018

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu [OPL] z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 501 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

27,71470 ton żywności;

2500 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 75 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 rodzaje warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 22 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 53 uczestników.

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+

Zgodnie z ustawą o świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" mogą ubiegać się matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Świadczenie przysługuje także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci.

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji  minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto.

Wnioski o świadczenie  można składać  od 1 marca br. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS podejmie decyzję o jego przyznaniu.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Informacja o zweryfikowanych kryteriach dochodowych

Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw, poz. 1358 :

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł,

-  dla osoby w rodzinie 528 zł.  

Wzrosną jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

do 1 051,50 zł dla osoby samotnej

oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kolejna edycja - Podprogram 2018

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnosielcu  w ramach współpracy z  Bankiem Żywności  w Ciechanowie będzie  realizował  kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Celem ogólnym Podprogramu 2018 jest zapewnienie osobom najuboższym pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w okresie wrzesień  2018r. – czerwiec 2019r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
-1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
-1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-osoby bezdomne;
-osoby niepełnosprawne;
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 dla osób zamieszkujących w Gminie  Krasnosielc poprzez  weryfikację kwalifikowalności osób zainteresowanych przez pracowników socjalnych tutejszego  Ośrodka Pomocy  Społecznej..

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 – efekty

1.    Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Krasnosielcu (OPL)  przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany   z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

·        warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

·        mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

·        cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

·        tłuszcze (olej rzepakowy),

·        dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3 . Pomoc żywnościowa trafiła do 495 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy  Krasnosielc

4.  Wydaliśmy osobom potrzebującym:   29,40875 ton żywności;

5 . W ramach Podprogramu 2017 dla 54 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 rodzaje warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe – 1  dla 28 uczestników

• Kulinarne –    1  dla 26 uczestników

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2018-07-25 14:44
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-25 14:58
 • -

  Metryka

  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2018-06-12 14:44

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Działania Towarzyszące w ramach POPŻ Podrogram 2017

W ramach  działań towarzyszących  dystrybucji  żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 zapraszamy beneficjentów do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych. W programie warsztatów m.in. przygotowanie posiłku połączone z degustacją.

Warsztaty odbędą się w  dniu 10  kwietnia  2018r.  Zajęcia będą realizowane w 2  grupach  30  osobowych:

godz. 10 00    -    grupa  I  30  osób  

godz. 12 00   -   grupa  II  30 osób 

Miejsce watsztatów - Gminny Ośrodek  Kultury w Krasnosielcu (mała sala).

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Zgłoszenia na warszty są przyjmowane do dnia 6 kwietnia 2018r  pod nr  telefonu  29 7175072 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Serdecznie zapraszamy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Druki do pobrania:

POPŻ 2014 – 2020 – Podprogram 2016 – nowe kryteria

 • -

Centralizacja VAT

            W związku z Ustawą  z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz  dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego uprzejmie informujemy, że  z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczeń VAT pomiędzy Gminą Krasnosielc a jednostkami organizacyjnymi, w związku z powyższym wszystkie faktury( rachunki, Noty księgowe) dotychczas  wystawiane  na Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu z dniem 1 stycznia 2017 r. winny być wystawiane na Gminę Krasnosielc.

Nabywca - Gmina Krasnosielc ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc NIP 7571420383

w treści:

Odbiorca – Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-12-14 12:40
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 12:58
 • -

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 10:15

Warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że w dniu 8 grudnia 2016r. w godz. 1000-1300  w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu ul.Rynek 40A (mała sala) odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. Zapraszamy Beneficjentów do wzięcia udziału w tych warsztatach. W programie m.in. przygotowanie posiłku połączone z degustacją.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiem do dnia 29 listopada 2016r. na numer telefonu: 29 7175072 lub 29 7140 061.

 

                                                                       SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
 

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2016-11-17 10:05
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-17 10:07

Załączniki

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Za nami realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2015. Od września rozpoczynamy nowy Podprogram 2016.

Informacje dotyczące programu 500+

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wchodzącego w życie programu „Rodzina 500+", zamieszczamy poniżej krótki informator dla rodziców dotyczący szczegółów realizacji programu na terenie Gminy Krasnosielc.

Dnia 17 lutego br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800zł netto na osobę lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  informuje, iż wydawanie wniosków (druków) planowane jest od 14 MARCA 2016 roku w siedzibie OPS Krasnosielc ul. Rynek 40, w pokojach nr 8A, 9, 10  oraz udostępnione zostaną na stronie internetowej: www.ugkrasnosielc-bip.pl        

Przyjmowanie w/w wniosków rozpocznie się od 1 KWIETNIA 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu  ul. Rynek 40, w  pokojach 8A, 9, 10 oraz przez Internet (drogą elektroniczną). W tym przypadku wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Kiedy wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Ważne: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dodatek energetyczny będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Zmiana wchodzi w życie 31 sierpnia 2015 r.

Kolejne zamieszanie związane z dodatkiem energetycznym. W art. 19 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, opublikowanej 20 maja 2015 r. w Dzienniku Urzędowym, poz. 693, zmieniona została ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984), polegająca na tym, że do dochodów nie wliczanych do ustalania prawa do dodatków mieszkaniowych nie będzie już brany pod uwagę dodatek energetyczny.

 • -

  Metryka

  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2016-04-29 10:52

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Wolontariat – szansa dla integracji”

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krasnosielcu informuje, że od  marca  2015 r.  w naszym ośrodku rozpoczęło działalność Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Wolontariat – szansa dla integracji” współfinansowany z Funduszy EOG program Obywatele dla Demokracji. Działalność Centrum Wolontariatu będzie polegała  na  łączeniu, na poziomi lokalnym, ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują. Zapraszamy chętne osoby do pracy wolontarystycznej (pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, pomoc osobom starszym w robieniu zakupów, dotrzymanie towarzystwa, oraz pomoc przy imprezach środowiskowych).

Zmiany w zasadach składania wniosku o kartę parkingową

Zgodnie ze zmianami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 30 czerwca 2015 r. tracą ważność wszystkie karty parkingowe  wydane przed 1 lipca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa

3 czerwca 2015 r. weszło także w życie rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dzięki wprowadzonym zmianom osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu powiatowego. 

 

Nowy sposób na dłużników alimentacyjnych - zmiana z dniem 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. organy właściwe wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w większości ośrodki pomocy społecznej), będą miały obowiązek zgłaszać osoby nieuiszczające alimenty na dzieci w przypadku powstania zaległości przekraczających sześć miesięcy, do wszystkich biur informacji gospodarczej (BIG), ale też bez konieczności zawierania z nimi umów.

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, logotyp...

  Metryka

  • opublikował: Anna Maluchnik
   data publikacji: 2019-07-30 11:01

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2022-01-05 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15917
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 12:33:43