Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ''Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przytuły".".

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-04-19 08:46

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-04-19 08:46

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ''Budowę farmy fotowoltaicznej Krasnosielc 1".

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-04-19 08:44

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-04-19 08:44

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym na decyzję środowiskową ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16MW w miejscowości Zwierzyniec".

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-04-15 13:18

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-04-15 13:18

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym na decyzję środowiskową ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Krasnosielc 1''."

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-04-03 10:02

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-04-03 10:01

Obwieszczenie o wydanejdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ''Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc".''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-03-21 07:33

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-03-21 07:33

Obwieszczenie o wydanejdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ''Budowę kompleksu elektrowni fotowoltaicznej oraz magazynów energii na działce nr 17, 18 obręb Przytuły, gmina Krasnosielc wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"..''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-03-13 07:38

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-03-13 07:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na: Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16MW, obręb Zwierzyniec".

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-03-07 09:06

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-03-07 09:06

Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie na wydanie decyzji środowiskowej ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16 MW zlokalizowanej w obręb Zwierzyniec, gmina Krasnosielc''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-03-01 09:27

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-03-01 09:27

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ''Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW w miejscowości Zwierzyniec, gmina Krasnosielc"".

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-05-10 11:29

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-05-10 11:28

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym na decyzję środowiskową ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Sielc"

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-02-27 09:33

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-02-27 09:32

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej: Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznej oraz magazynów energii na działce nr 471 obręb Wola Pienicka, gmina Krasnosielc wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-02-26 07:59

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-02-26 07:58

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się ,, Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznej oraz magazynów energii na działkach 17, 18 obręb Przytuły, gmina Krasnosielc''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2024-02-19 08:08

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2024-02-19 08:08

Obwieszczenie o wydanejdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ''Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w miejscowości Biernaty, gmina Krasnosielc.''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-11-28 09:35

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-11-28 09:23

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16 MW'' w miejscowości Zwierzyniec.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-11-22 12:56

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-11-22 12:55

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej na ,,Produkcję pelletu z trocin drzewnych''.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-10-11 09:49

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-10-11 09:49

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-07-21 13:43

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-07-21 13:42

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowejna ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,349 km''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-06-12 13:17

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się ,,Budowa otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 3 (studni głębionowej) mającego na celu ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Drążdżewo Małe''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-06-07 13:36

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 67/2 w obrębie Perzanki Borek, gmina Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-12-15 11:27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na: Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10MW, obręb Zwierzyniec.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-06-21 09:51

Obwieszczenie o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o macy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 520, położonej w obrębie Wólka Drążdżewska"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-09-30 08:07

Obwieszczenie o wydanej decyzji na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 210301W Raki-Bagienice Folwark w gminie Krasnosielc"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-07-26 13:03

Obwieszczenie o wydanej decyzji na ,,Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700, gmina Krasnosielc"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-12-16 09:22

Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-10-18 09:47

Obwieszczenie o wydanej decyzji na ,,Budowę sieci elektroenergetycznej-wprowadzeń napowietrznej linii 110kV Przasnysz-Ostrołęka do stacji elektroenergetycznej Krasnosielc wraz z rozbiórką części istniejącej linii''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-05-27 12:55

Program Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2025.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-04-14 08:58

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2015-10-08 14:32
 • zmodyfikował: Ewa Jaworska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:32

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015-2025.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210307W.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-01-18 08:32

Lista podmiotów posiadających zezwolenie na działalność usługową w zakresie zapewnienia porządku i czystości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnosielc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-03-30 09:16

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ,,Budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych,,Przytuły 2'' wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-01-11 09:40

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na ,,Budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 6 przysypanych zbiorników o poj. 6400l każdy z infrastrukturą techniczną''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-03-07 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15491
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-10 11:29:24