Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanejdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ''Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w miejscowości Biernaty, gmina Krasnosielc.''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-11-28 09:35

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-11-28 09:23

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16 MW'' w miejscowości Zwierzyniec.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-11-22 12:56

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-11-22 12:55

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w miejscowości Biernaty, gmina Krasnosielc.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-11-08 10:20

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-11-08 10:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: ,,Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznej oraz magazynów energii na działce nr 471 obreb Wola Piencka, gmina Krasnosielc wraz z niezbedną infrastrukturą towarzyszącą''.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-10-25 10:39

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-10-25 10:37

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej na ,,Produkcję pelletu z trocin drzewnych''.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-10-11 09:49

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-10-11 09:49

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w miejscowości Biernaty, gmina Krasnosielc''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-10-02 09:09

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo na odcinku o długości 4,268 km"

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-09-26 08:37

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-09-26 08:36

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo na odcinku o długości 4,268 km".

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-09-07 10:19

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-09-07 10:19

Zawiadomienie w sprawie zezwolenia na wycinkę 20 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka, gmina Krasnosielc.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-09-04 09:07

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-09-04 09:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Produkcja pelletu z trocin drzewnych''.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-08-10 11:27

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-08-10 11:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo na odcinku o długości 4,268 km'' ,,Przepudowa

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-08-09 10:09

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-08-09 10:08

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW w miejscowości Biernaty, gmina Krasnosielc''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-07-26 10:27

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-07-26 10:26

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-07-21 13:43

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-07-21 13:42

Zawiadomienie w sprawie zezwolenia na wycinkę 1 drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w miejscowości Drążdżewo, gmina Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-06-20 14:00

Zawiadomienie w sprawie zezwolenia na wycinkę 2 drzew zlokalizowanych na terenie Gminy Krasnosielc w pasie drogi powiatowej nr 3227 Przasnysz-Baranowo w miejscowości Drążdżewo.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-06-14 11:31

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowejna ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,349 km''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-06-12 13:17

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się ,,Budowa otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 3 (studni głębionowej) mającego na celu ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Drążdżewo Małe''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-06-07 13:36

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na:,, Przebudowę drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,349 km''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-05-18 09:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ,,Budowa otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 3 (studni głębinowej) mającego za cel ujęcie wód poziemnych z utworów czwartorzędowych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Drążdżewo Małe''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-04-18 13:00

Obwieszczenie o zgomadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na: ,, Budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Przytuły 1'' wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-01-16 08:52

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i mozliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Przytuły 2'' wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-12-16 10:05

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 67/2 w obrębie Perzanki Borek, gmina Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-12-15 11:27

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą,, Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Przytuły 1'' wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-12-12 11:36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na:,,Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 93/1 w obrębie Karolewo, gmina Krasnosielc''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-12-07 07:58

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 67/2 w obrębie Perzanki-Borek, gmina Krasnosielc''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-11-22 10:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na:,,Budowę farmy fotowoltaicznej PV Wólka Drążdżewska o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-11-18 09:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na: ,,Budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnegoskładającej się z 6 przysypanych zbiorników o poj. 6400 l każdy z infrastrukturą techniczną (układem odparowania i przyłączem gazowym)''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-11-08 11:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 67/2 w obrębie Perzanki-Borek, gmina Krasnosielc''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-10-27 10:59

Obwieszczenie rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Przytuły 2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc”.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-10-26 09:25

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i mozliwości wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Przytuły2'' wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-10-25 09:13

Obwieszczenie o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o macy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 520, położonej w obrębie Wólka Drążdżewska"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-09-30 08:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na: Budowę i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. modułów fotowoltaicznych o mocy do 4MW, Grabowo, gmina Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-08-05 07:58

Obwieszczenie o wydanej decyzji na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 210301W Raki-Bagienice Folwark w gminie Krasnosielc"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-07-26 13:03

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę instalacji fotowoltaicznej obręb Zwierzyniec, gmina Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-07-19 12:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na: Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10MW, obręb Zwierzyniec.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-06-21 09:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wycinkę 51 sztuk drzew w ciągu drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-06-01 12:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na: Przebudowę drogi gminnej nr 210301W Raki-Bagienice Folwar w gminie Krasnosielc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-05-06 11:24

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym na: Przebudowę drogi gminnej nr 210301W Raki-Bagienice Folwark w gminie Krasnosielc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-07-14 13:22

Obwieszczenie o wydanej decyzji na ,,Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700, gmina Krasnosielc"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-12-16 09:22

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-11-23 10:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na ,,Budowę farmy fotowoltaiczej Biernaty''''

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2021-11-12 09:28

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-11-12 09:27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Przytuły 2'' wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-11-08 14:10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ''Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych ,,Przytuły 1'' wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-11-08 14:04

Zawiadomienie o wycince drzew w pasie drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-10-29 11:35

Zawiadomienie o wycince drzew w pasie drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-10-26 13:43

Obwieszczenie u wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej w Grabowie.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-10-19 11:39

Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-10-18 09:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na ,,Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Mława-Przasnysz-Ostrołęka w miejscowości Amelin odcinek od km 138+200,00 do km 140+700,00" ''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-09-30 11:12

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-09-09 08:55

Zawiadomienie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-09-02 13:04

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-09-01 09:02

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się: Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-08-17 10:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ,, Budowa farmy fotowoltaicznej Grabowo''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-08-06 11:18
 • zmodyfikował: Ewa Jaworska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 11:14

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się: budowa budynku inwentarskiego dla potrzeb chowu indyków wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowy Sielc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-08-02 09:15

Obwieszczenie. Decyzja środowiskowa na budowę obory w miejscowości Przytuły.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-07-30 10:37

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na ,,Budowę stacji regazyfikacji gazu LNG"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-07-28 09:44

Decyzja środowiskowa. Budowa obory w miejscowości Wola Włościańska

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2021-07-27 14:26

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-07-27 14:26

Obwieszczenie. Decyzja środowiskowa na budowę obory w miejscowości Wola Włościańska.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-07-27 14:24

Obwieszczenie o zgromadzeniuuuu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się ,, Budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 92 DJP w miejscowości Wola Włościańska "

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-07-02 09:09

Obwieszczenie o wydanej decyzji na ,,Budowę sieci elektroenergetycznej-wprowadzeń napowietrznej linii 110kV Przasnysz-Ostrołęka do stacji elektroenergetycznej Krasnosielc wraz z rozbiórką części istniejącej linii''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-05-27 12:55

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się - Budowa sieci elektroenergetycznej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-05-05 10:11

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na budowę obory rusztowej wolnostanowiskowej w miejscowości Wola Włościańska.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-05-04 12:00

Program Ochrony Środowiska Gminy Krasnosielc na lata 2018 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2025.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-04-14 08:58

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2019-08-23 13:27

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2018-05-21 14:23

Zawiadomienie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2018-04-12 14:51

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2018-03-15 11:50

Decyzja

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2018-01-25 12:21

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2018-01-25 12:22

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2017-10-25 08:29

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2017-09-13 08:29

Zawiadomienie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2017-09-12 10:45

Decyzja

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2017-09-12 09:47

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2017-08-03 09:36

Decyzja

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2017-04-18 13:54

Zawiadomienie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2017-03-31 09:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnosielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2015-10-08 14:32
 • zmodyfikował: Ewa Jaworska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 14:32

Obwieszczenie o decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210307W.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-12-31 09:11

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015-2025.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Jaworska
   data wytworzenia: 2018-08-20
  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2018-08-20 11:56

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2018-10-09 12:13

Zawiadomienie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-08-04 11:45

obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-08-19 08:04

Obwieszczenie

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-08-24 11:22

Obwieszczenie- budowa budynku inwentarskiego Nowy Sielc

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-10-15 12:30

Zawiadomienie o wycince drzew.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-11-16 14:18

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-11-17 12:10

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-11-19 10:05

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-11-23 13:39

Obwieszczenie o decyzji środowiskowej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-12-11 10:23

Zawiadomienie o wycince drzew.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2020-12-23 11:14

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się ,, Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą w obsadzie 160 DJP, docelowo 190 DJP w całym gospodarstwie''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-07-07 09:13
 • zmodyfikował: Ewa Jaworska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-07 09:17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210307W.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-01-18 08:32

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci elektroenergetycznej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-01-25 09:51

Obwieszczenie ozgromadzonym materiale dowodowym.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-03-09 13:15

Obwieszczenie o decyzji środowiskowej na ,, Budowę instalacji fotowoltaicznej''.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-04-06 08:54

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na budowę budynku inwentarskiego w miejscowości Przytuły.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2021-04-13 11:05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na ,,Budowę farmy fotowoltaiczej Perzanki Borek"''''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-03-17 10:07

Lista podmiotów posiadających zezwolenie na działalność usługową w zakresie zapewnienia porządku i czystości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnosielc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-03-30 09:16

Zawiadomienie o wycince drzew w pasie drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-04-15 09:43

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km''. h

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-07-03 08:00

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-07-03 07:55

Zawiadomienie o wycince drzew w pasie drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2022-04-15 09:44

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ,,Budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych,,Przytuły 2'' wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Krasnosielc''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-01-11 09:40

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym na Budowę instalaci zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 6 przysypanych zbiorników"

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-02-06 10:44

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na ,,Budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 6 przysypanych zbiorników o poj. 6400l każdy z infrastrukturą techniczną''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-03-07 10:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniana ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 2,316 km''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-03-08 11:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniana ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska na odcinku o długości 3,349 km''

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-03-20 12:32

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na ,,Budowę otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 3 (studni głębinowej) mającego na celu ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Drążdżewo Małe''.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Jaworska
   data publikacji: 2023-06-29 08:32

Metryka

 • opublikował: Ewa Jaworska
  data publikacji: 2023-06-29 08:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14137
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-28 09:35:03