Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2021-05-20
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2021-06-02 12:31
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 12:30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 19 maja 2021 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm./do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego. - nie otwierać przed 19 maja 2021 r. do godz. 10.00”.

Szczegóły poniżej:

 

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc.

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w 2021 roku
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 46 000,00zł (słownie zł: czterdzieści sześć tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 25 lutego 2021 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 25 lutego 2021 r. do godz. 10.00”.

Informacji nt. konkursu udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

Szczegóły można także znaleźć poniżej.

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-03-02
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-03-02 14:33

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-01-31 13:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 13:27

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-03-13 12:10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-02-05 10:29

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2018-03-13 12:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 12:54

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2018-02-16 14:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 14:30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 35 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 7 marca 2016 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 7 marca 2016 r. do godz. 10.00”.

Szczegóły poniżej:

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55283
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-02 12:30:58