Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNOSIELCU wDINE0Bt3I6GgAAAABJRU5ErkJggg==

INFORMUJE, ŻE:
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

 1. ZASIŁKU RODZINNEGO;
 2. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;
 3. SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2022 ROKU

*OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU  W/W WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2023 r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

 • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: mrpips.gov.pl,
 • osobiście w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
  Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, w godzinach: od  07:00 do 15:00,

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń są dostępne na stronie ministerstwa : WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod nr telefonu: 29 7140 056

Okres świadczeniowy 2019/2020 funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 01.08.2019r. w Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Krasnosielcu, przy ul  Rynek 40 pokój nr 9. 
Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 15 00 .

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2019r. – za pomocą następujących kanałów:

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej-  Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);   bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2019/2020 trwa od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

NOWOŚĆ! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2019r.). W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa  do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.08.2019r.  do dnia 31.08.2019r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2019r. do dnia  31.08.2019r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r. – przyznanie  i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. – przyznanie   i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków  oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem:  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Krasnosielcu  ul. Rynek  40 , pok. nr 9  lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: (29) 714 00 54 ,   29 714 00 61  , 29 714 00 560

 

Metryka

 • opublikował: Anna Maluchnik
  data publikacji: 2019-07-05 09:46
 • zmodyfikował: Anna Maluchnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 09:47

Nowy sposób na dłużników alimentacyjnych - zmiana z dniem 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. organy właściwe wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w większości ośrodki pomocy społecznej), będą miały obowiązek zgłaszać osoby nieuiszczające alimenty na dzieci w przypadku powstania zaległości przekraczających sześć miesięcy, do wszystkich biur informacji gospodarczej (BIG), ale też bez konieczności zawierania z nimi umów. W Polsce funkcjonują obecnie cztery Biura nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). Dotychczasowa umowa z jednym biurem wygaśnie z mocy prawa w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów.
Zmiany wynikają z: art. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396), w którym wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz z art. 26.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8922
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-18 08:28:55