Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst ustawy  Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.).

Pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,

 2. sieroctwa,

 3. bezdomności,

 4. bezrobocia,

 5. niepełnosprawności,

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 7. przemocy w rodzinie,

 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze

 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 13. alkoholizmu lub narkomanii,

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9158
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-05 09:29:14