Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w Pienicach

Gmina Krasnosielc przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapraszamy do inwentaryzacji źródeł ciepła

Dotacje z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, OZE i zbieranie deszczówki

W dniu 18 lipca 2020 roku weszła w życie Uchwała Nr VI/105/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko i wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia:

a. przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające aktualną aprobatę wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

b. kolektory słoneczne,

c. instalacje fotowoltaiczne,

d. ekologiczne źródła ciepła - niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze, tj.: pompa ciepła, kocioł  gazowy,  kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pelet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 3035:2012 5 klasy, kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu (posiadające zaświadczenie, świadectwo, certyfikat, potwierdzający spełnienie przez kocioł wymogów ekoprojektu (ecodesign) określonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe),

e. zbiorniki na deszczówkę i oczka wodne.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączeniu. Informacji udziela także Anna Zabielska tel. 29 7140045 oraz Agnieszka Pokora tel. 29 7140047

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 4/2013 z dnia 25 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID Nr 4/2018 z dn. 25 października 2013 r. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz-Ostrołęka, na odcinku od km 131+500 do km 132+660 na terenie Gminy Krasnosielc"

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-06-18 13:13

 

 

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2018-05-25 12:17
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9803
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-11 13:18:50