Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Krasnosielc,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Krasnosielc,
  3. monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Wójtowi Gminy Krasnosielc bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy oraz publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krasnosielc.

Kontakt:
Koordynator ds.dostępności
Małgorzata Janowska
tel. 29 71 400 44
e-mail: m.janowska@ugkrasnosielc.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3463
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-23 14:02:13