Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Zaproszenie na Ogólnopolskie 30 Jasnogórskie Spotkanie Anonimowych Alkoholików

 

  Punkt Konsultacyjno  -  Informacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu organizuje w dniu

 

2 czerwca 2018 r. /sobota/ wyjazd do

Częstochowy

 na Ogólnopolskie 30 Jasnogórskie Spotkanie

 Anonimowych Alkoholików.

       

Zgłoszenia wraz z odpłatnością 50 zł - w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki (GOK – wejście od strony parku) tel. 297175274.

Wyjazd 2 czerwca 2018 r./sobota/ godz. 5.00. – Krasnosielc, Plac Kościelny, powrót w nocy.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce.

Zmiana numeru i godzin pracy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Od 1 stycznia 2017 roku uległ zmianie numer infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie mogą uzyskać pomoc dzwoniąc pod numerem 800-120-002.

Od początku 2017 roku telefon jest  czynny przez całą dobę.

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Laureaci konkursu plastyczno – literackiego „POD DOBRĄ OPIEKĄ” w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 r.

16 edycja Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł promowała profilaktykę wśród lokalnej społeczności, zmierzając do ochrony młodzież i dzieci przed alkoholem, narkotykami oraz dopalaczami. Celem kampanii było: - wspieranie rozwoju dzieci poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku jej, - wpływanie na przyczyny negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości lub braku opieki, - wspieranie działalności wychowawczej szkół w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej i kształtowania postaw prozdrowotnych, - motywowanie dzieci i młodzież do kształtowania postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

Laureaci konkursu plastyczno – literackiego „POD DOBRĄ OPIEKĄ” w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 r.

 • -

  Metryka

  • opublikował: Agnieszka Pokora
   data publikacji: 2016-10-14 08:47
 • -

  Metryka

  • opublikował: Agnieszka Pokora
   data publikacji: 2016-10-14 08:47
 • -

  Metryka

  • opublikował: Agnieszka Pokora
   data publikacji: 2016-10-14 08:47

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Punkt Konsultacyjno  -  Informacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu organizuje w dniu 30 lipca 2016 r. /sobota / wyjazd do

L I C H E N I A

na  XXIV Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe.

Zgłoszenia  wraz z odpłatnością 50 zł - w Punkcie Konsultacyjnym  Profilaktyki   / GOK

w Krasnosielcu – wejście od strony parku /

Tel. kontaktowy   -  29  7175274

Wyjazd  30 lipca  2016 r./sobota/ godz. 4. 00  – Krasnosielc Plac Kościelny.

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce.

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Punkt Konsultacyjno  -  Informacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu organizuje w dniu

4 czerwca 2016 r. /sobota/ wyjazd do

Częstochowy

 na Ogólnopolskie 28 Jasnogórskie Spotkanie

 Anonimowych Alkoholików.

Zgłoszenia wraz z odpłatnością 50 zł - w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki (GOK – wejście od strony parku), tel. 7175274.

Wyjazd 4 czerwca 2016 r./sobota/ godz. 5.00. – Krasnosielc

Plac Kościelny, powrót w nocy.

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce.

                                     

 

                                       Stanisława Gołaszewska

Koordynator Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu

22 -  27 luty 2016 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku do realizacji zadań aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza oraz  Naczelna Izba Lekarska.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Każdy zainteresowany może w tych dniach zgłosić się o poradę i  bezpłatną pomoc. Tydzień Pomocy ma służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

Żyjesz w zupełnie nowym świecie, nie tylko najnowszych rozwiązań multimedialnych, ale i w świecie wirtualnym. A ten jest pełen niespodzianek i pokus. Pojawia się w nim wiele atrakcyjnych propozycji. Także dla Ciebie.

Wielokrotnie niejeden z nich skorzystał i później żałował.

Pamiętaj!

Możesz żałować!

I ty możesz być ich ofiarą!

Iluż to już nie powtórzyłoby tego samego błędu.

A jednak. Kolejni dają się „wciągnąć”.    

  

„I nie wódź nas na dopalenie!”

TVP1 godz. 18.30 program "Świat się kręci" – rozpoczął szeroką debatę na temat dopalaczy. Dopalacze - są powszechnie dostępne, tanie i śmiertelnie niebezpieczne. Wystarczy zażycie jednej dawki, aby doszło do nieodwracalnych zmian w mózgu, nerkach, czy wątrobie. Z podawanych informacji wynika, że sięgają po nie coraz młodsi. "Świat się kręci" rozpoczął ogólnopolską debatę o problemie, który bulwersuje większość Polaków, a jednocześnie tak wielu z nich dotyka. Bohaterami reportaży i rozmów w studio będą dzieci, które uległy pokusie chwili, kładąc na szali swoje życie i spokój swoich najbliższych.

Laureaci ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2015

W ramach pierwszego etapu kampanii trwającej od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu odbyło się 6 konkursów indywidualnych: - Zdrowe zagranie – konkurs ulotkowy dla szkół podstawowych - Zagrywka w punkt – konkurs internetowy dla gimnazjalistów - Warto pomagać – konkurs plastyczno – literacki dla szkół podstawowych - Razem lepiej – konkurs plastyczno – literacki dla gimnazjalistów - Szukamy Młodych Mistrzów – gimnazjum - Tekturowy ludzik – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

23 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE TRZEŹWOŚCIOWE  w  LICHENIU

Tysiące osób uzależnionych, ich rodziny  i bliscy uczestniczyli w 23 Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym w Licheniu, a wśród  nich przedstawiciele naszej  grupy AA „Poranek”, którzy na pielgrzymkę wyruszyli 25 lipca już o godz. 4.30.

                 „POMAGANIE - POMAGA” –  to myśl przewodnia  tegorocznego spotkania.

Uczestnicy  mieli możliwość korzystania z wielu punktów bogatego  w treści  programu przygotowanego przez organizatorów. Na Scenie  Młodzieżowej, młodzi ludzie  prezentowali swoje talenty artystyczne (wokalne, instrumentalne itp.). Przy ołtarzu na placu koronacyjnym trwał koncert ewangelizacyjny w wykonaniu osób uzależnionych. Inni  w tym czasie modlili się za Zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy „odeszli na wieczny mityng”.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisano Pakt Społeczny przeciwko dopalaczom i zainaugurowano ogólnopolską kampanię profilaktyczną.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Policja apeluje i ostrzega, aby nie kupować i nie zażywać substancji nieznanego pochodzenia, silnie odurzających.

Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

Odpowiedzialny sprzedawca” – to hasło V edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, realizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie we współpracy z Komendą Główną Policji. Celem kampanii jest edukacja sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizatorem szkolenia dotyczącego konsekwencji prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom niepełnoletnim oraz skutków zdrowotnych konsumpcji alkoholu przez takie osoby.

Konkurs plastyczno-literacki "Policja przyszłości"

Konkurs „POLICJA PRZYSZŁOŚCI” jest organizowany przez Komendę Główną Policji w Warszawie oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej polską policję przyszłości. Przedmiotem projektu są wyobrażenia dzieci i młodzieży na temat tego, jakie zadania, umundurowanie i wyposażenie mogłaby mieć policja XXII wieku.

Kampania  „POWSTRZYMAJ  PIJANEGO  KIEROWCĘ”

Trwa ogólnopolska kampania informacyjno – edukacyjna Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

Celem kampanii jest podkreślenie, że powstrzymanie osób nietrzeźwych przed zasiadaniem za kierownicę jest w interesie całego społeczeństwa. Działania kampanii są skierowane w szczególności do świadków zdarzeń, to jest do osób, które mogą powstrzymać kierowcę przed nierozsądną decyzją zasiadania za kierownicę po spożyciu alkoholu. Powstrzymanie przed decyzją, która może kosztować utratą zdrowia i życia kierowcy lub innych osób.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20677
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-16 08:22:36