Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW  
DOTYCZĄCA WYSTĄPIENIA SUSZY W 2019R.

Wójt Gminy Krasnosielc w oparciu o opublikowany w dniu 23.07.2019 r. siódmy raport systemu monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w Puławach, informuje że:

zgodnie z w/w raportem na terenie Gminy Krasnosielc  wykazano,  iż susza dotknęła następujące gatunki roślin:

  • zboża jare,
  • kukurydza na ziarno
  • kukurydza na kiszonkę
  • rośliny strączkowe oraz trawy

uprawiane na glebach kategorii I tj. bardzo lekkich, bardzo podatnych  na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty. Zainteresowanych rolników informujemy, iż mapa kategorii glebowych znajduję się pod adresem:http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
 

Wnioski o oszacowanie strat można składać do dnia 09.08.2019r. w Urzędzie Gminy
w Krasnosielcu w  pokojach nr 3, nr 5 i nr 20 w godz. 800- 1500.

Wzór wniosku do zgłoszenia strat można pobrać: 

- w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu,

- na stronach internetowych Urzędu Gminy w zakładkach SUSZA 2019: www.gminakrasnosielc.pl www.ugkrasnosielc-bip.pl

Do zgłoszenia szkody należy załączyć: kserokopię wniosku o płatności obszarowe na rok 2019 oraz kserokopie paszportów posiadanych zwierząt lub wydruk z Systemu Identyfikacji
i Rejestracji Zwierząt.

Komisja nie dokona szacowania strat w przypadku zbioru danej  uprawy.                                                            
Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w tabeli 1 była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do płatności  bezpośrednich.

 

 

                                                                                                                                          Wójt

                                                                                                                              /-/ Paweł Ruszczyński

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7394
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-24 14:50:26