Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

 

Zarządzenie nr 8/2017

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 20 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 r.

 

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz uchwały Nr XXI/111/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc powołuje się komisję konkursową w składzie:

 

Przewodnicząca:          Grażyna Rogala

Członkowie:                  Przemysław Ferenc

Agnieszka Pokora

Edyta Terlik

Mirosława Waszczak

 

 

§ 2.

Komisja działa na podstawie zapisów Rozdziału XI  „Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Paweł Ruszczyński

                                                                                                                                                                                                                                   /-/

Wójt Gminy Krasnosielc

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Ruszczyński
  data wytworzenia: 2017-02-20
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2017-02-21 09:43
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 09:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24088
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 08:41:52