Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 9/2016

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 2 marca 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz. 1515) oraz uchwały Nr XI/50/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc powołuje się komisję konkursową w składzie:

 

Przewodnicząca:        Grażyna Rogala

Członkowie:               Przemysław Ferenc

           Teresa Parciak

           Agnieszka Pokora

           Teresa Wierzbicka

§ 2.

Komisja działa na podstawie zapisów Rozdziału XI  „Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                Wójt Gminy

     /-/ 

     Paweł Ruszczyński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2016-03-02 12:44
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-04 13:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24087
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 08:41:52