Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • epuap
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Laureaci  konkursu plastyczno – literackiego  „POD DOBRĄ OPIEKĄ”  w  Ogólnopolskiej Kampanii

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 r.

16 edycja Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł promowała profilaktykę wśród lokalnej społeczności, zmierzając do ochrony młodzież i dzieci przed alkoholem, narkotykami oraz dopalaczami.

Celem kampanii było:

- wspieranie rozwoju dzieci poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku  jej,

- wpływanie na przyczyny negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości  lub braku opieki,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej i kształtowania postaw prozdrowotnych,

- motywowanie dzieci i młodzież do kształtowania postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum brali udział w konkursie plastyczno - literackim  pod hasłem „Pod dobrą opieką”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka. W pracach konkursowych uczestnicy mieli w sposób szczególny zilustrować hasło. Mieli okazję do zastanowienia się i odpowiedzi na pytanie – czym są opiekuńcze skrzydła rodziców? Czym jest dobra opieka? Co to znaczy dobrze się kimś opiekować?

W pracach  niektórzy uczniowie  wskazywali na  troskliwą opiekę dorosłych, inni  przekonywali, że dobra opieka to umiejętność nie tylko zarezerwowana dla rodziców czy dziadków, ale udowadniali, że  również każdy z nich może być opiekunem słabszych, potrzebujących czy chorych.

Uczniowie przyznali, że dobra opieka sprawia, że jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi i potrafimy radzić sobie z problemami. Dzięki niej możemy właściwie się rozwijać i funkcjonować, jesteśmy też wolni od uzależnień, ponieważ potrafimy odróżnić dobro od zła. Dobra opieka to troska o zdrowie, rozwój, zawieranie wartościowych znajomości, a także nawiązywanie odpowiednich relacji z ludźmi.

Konkurs  trwał od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie mogli wykazać się talentem, kreatywnością oraz pomysłem w interpretacji tematu. Do organizatorów – Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu napłynęło kilka tysięcy prac. Wszystkie szkoły z naszej gminy od początku kampanii chętnie uczestniczą w realizacji zadań i w proponowanych konkursach. W 16 edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł z naszej Gminy wyróżniono prace i przyznano tytuł LAUREATA następującym uczniom:

Szkoły podstawowe:

- Dorota Kęszczyk kl.V PSP w Drążdżewie

- Natalia Bastek kl. VI PSP w Drążdżewie

- Jakub Szewczak kl. VI PSP w Drążdżewie

 - Karol Gwiazda kl. V PSP w Rakach

-  Michalina Mamińska kl. II PSP w Krasnosielcu

Gimnazjum

- Martyna Rutkowska kl. III

- Julia Sobocińska kl. I

- Aleksandra Zega kl.I

- Natalia Zabielska kl. III

Laureaci otrzymali piękne dyplomy oraz ciekawe książki z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Organizatorzy podkreślają, że LAUREACI wykazali się kreatywnością, stylem oraz zapałem.  Było to nie lada wyzwanie, aby ich praca została zauważona i wybrana spośród kilku tysięcy nadesłanych prac z całej Polski. Dodatkowo mobilizujący jest dalszy ciąg konkursu pod hasłem „Moja recenzja”. LAUREACI mogą dokonać recenzji otrzymanej książki i uczestniczyć w ubieganiu się o cenne nagrody rzeczowe.

Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Paweł Ruszczyński dołączając się do gratulacji wyróżnionym osobom przekazał piękny, kolorowy i ciekawy informator „Spacerem po gminie Krasnosielc” oraz słodycze i  gadżety.

Nie wszyscy Laureaci przybyli na podsumowanie konkursu, gdyż obecnie przebywają w szkołach ponadgimnazjalnych.

Podsumowując udział w konkursie należy podkreślić, że jest to tylko jeden z punktów kampanii, która trwa do końca listopada 2016 r. Materiały profilaktyczno – edukacyjne są skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Mamy czas na ich wykorzystanie w czasie zajęć szkolnych i spotkań z rodzicami.

Gratuluję LAUREATOM, dziękuję za pomoc w realizacji zadań szkolnym koordynatorom oraz wszystkim nauczycielom i wychowawcom angażującym się w realizację zadań 16 edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Szkolni koordynatorzy:

PSP w Amelinie – Beata Skoroda

PSP w Drążdżewie – Anna Zega

PSP w Krasnosielcu – Katarzyna Grabowska

PSP w Rakach – Marzenna Orzeł

Gimnazjum w Krasnosielcu – Iwona Ziemska

                                                                                                          Koordynator

                                                                                                 Stanisława Gołaszewska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17188
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-16 08:22:36