Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

 

Symbol

3121. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

Wydział

Referat Podatkowo-Finansowy

Komórka

Opis sprawy

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

Kogo dotyczy

Przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów

 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej albo oświadczenia

o nieotrzymaniu takiej pomocy

 • Kserokopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu)

Miejsce składania pism

 • Sekretariat Urzędu Gminy w Krasnosielcu, ul. Rynek 40, w godz. 7:00 do 15:00 lub

 • Przesyłka pocztowa na adres: Urzędu Gminy w Krasnosielcu, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 3,5, 6, 12 i art.13d Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 617)

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie składa się

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnosielc.

Inne informacje

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Po upływie 5- letniego okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%

 • opublikował: Aneta Perzanowska
  data publikacji: 2017-07-14 13:32
 • opublikował: Aneta Perzanowska
  data publikacji: 2017-07-14 13:32
 • opublikował: Aneta Perzanowska
  data publikacji: 2017-07-14 13:32
 • opublikował: Aneta Perzanowska
  data publikacji: 2017-07-14 13:33
 • zmodyfikował: Aneta Perzanowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-14 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3055
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-14 13:34

Urząd Gminy Krasnosielc

ul. Rynek 40

06-212 Krasnosielc

NIP 757-10-07-341  REGON 000538952

nr konta 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. 29 71-75-073 fax 29 71-75-074

ugkrasnosielc@post.pl

Dni i godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 664431
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-08-02 09:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl