Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Krasnosielc

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: ugkrasnosielc-bip.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 roku.

 

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 35 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy 00/100)

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 27 lutego 2017 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 27 lutego 2017 r. do godz. 10.00”.

 

Informacji nt. konkursu udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

 

Szczegóły można także znaleźć pod linkiem http://www.ugkrasnosielc-bip.pl/129,konkursy.html

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2017-02-07 12:22
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 12:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24931
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 08:41:52