Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-03-02
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-03-02 14:33

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2020-01-31 13:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 13:27

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-03-13 12:10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2019-02-05 10:29

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2018-03-13 12:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 12:54

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2018 roku

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2018-02-16 14:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 14:30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 roku

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2017-02-07 11:34
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 11:39

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 35 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 7 marca 2016 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc - nie otwierać przed 7 marca 2016 r. do godz. 10.00”.

Szczegóły poniżej:

 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2016-02-15 14:55
 • autor informacji: Agnieszka Pokora
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Agnieszka Pokora
  data publikacji: 2016-05-04 12:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Pokora
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-04 12:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32270
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-02 14:32

Urząd Gminy Krasnosielc

ul. Rynek 40

06-212 Krasnosielc

NIP 757-10-07-341  REGON 000538952

nr konta 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. 29 71-75-073 fax 29 71-75-074

ugkrasnosielc@post.pl

Dni i godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 566518
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-22 12:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl