Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Jak to wygląda dziś?

Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015r., poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wzrost kryteriów i niektórych świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.

Kwoty kryteriów dochodowych od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016r. będą wynosić:

• 674,00 zł na osobę w rodzinie

• 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Kwoty zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. będą wynosić:

• 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

• 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia18. roku życia

• 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 – fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2015r. w siedzibie Ośrodka pok. nr 9.

Uwaga !!!
Przypomina się osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.

Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Ważne zmiany w zasiłkach rodzinnych

Ważne zmiany w zasiłkach rodzinnych- przekroczenie kryterium dochodowego będzie nadal uprawniało do świadczeń.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2015 r., poz. 995 przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich - tak jest teraz. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe.

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-08 14:41

Urząd Gminy Krasnosielc

ul. Rynek 40

06-212 Krasnosielc

NIP 757-10-07-341  REGON 000538952

nr konta 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. 29 71-75-073 fax 29 71-75-074

ugkrasnosielc@post.pl

Dni i godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 361416
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 13:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl